skip to Main Content

Gouden Leeuwaapje

U wilt tijdens uw reis naar Brazilië graag iets terug doen voor de natuur en het dierenleven? Dat kan!

Samen met onze lokale partner streven wij tijdens uw reis op alle fronten naar duurzaamheid. Hierbij is het van belang dat we de fragiele ecosystemen in Brazilië beschermen. Daarom ondersteunen wij een donatie aan Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), een alliantie die primair tot doel heeft de regenwouden van de staat Rio de Janeiro in stand te houden; de natuurlijke leefomgeving van het gouden leeuwaapje in Brazilië.

Het gouden leeuwaapje maakt deel uit van de leeuwaapjes familie en is waarschijnlijk de bekendste soort. De aapjes worden 20 tot 25 centimeter lang en behoren tot een van de grotere soorten klauwaapjes. Er leven momenteel meer dan duizend gouden leeuwaapjes in het wild maar ze behoren tot de bedreigde diersoorten. Doordat ze in een gebied leven dat versnippert is kan de populatie niet uitbreiden.

Door observatie, het begrijpen van hun leefgewoonten en bovenal het behoud van het bos waarin zij leven, wil AMLD de afnemende populatie van de gouden leeuwaapjes laten stijgen. Het uiteindelijke doel is om het beschermde bos qua oppervlakte te vergroten, de veiligheid en de gezondheid van de gouden leeuwaapjes te waarborgen en uiteindelijk er voor zorgen dat het aantal groeit, iets waar we bij Travel Happiness Company volledig achter staan!

Back To Top